Wetenschap & Reconnective Healing

De Reconnective Healing® en de Reconnectie® technieken zijn ontwikkeld door Dr. Eric Pearl, oprichter van The Reconnection LLC. Pearl is opgeleid als chiropracticus en heeft na meer dan 12 jaar praktijk te voeren in Los Angeles, USA het roer omgegooid toen hij tijdens zijn werk sensaties ervoer en patiënten vervolgens genazen, een proces dat hij later reconnection heeft genoemd. Hij beschrijft zijn ontdekkingstocht in zijn boek Heal others, Heal Yourself.

The Reconnection LLC bestaat ruim 15 jaar en inmiddels zijn er meer dan 70.000 Reconnective Healing Practitioners actief in meer dan 60 landen wereldwijd. Pearl en The Reconnection LLC. werken op constante basis mee aan wetenschappelijk onderzoek naar deze technieken.

International Union of Medical and Applied Bioelectrography (IUMAB)

De IUMAB geeft op haar website een korte beschrijving van het wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt naar “The New Frequencies of Healing”, inclusief een korte biografie van de wetenschappers betrokken bij dit onderzoek, waaronder: Dr. William TillerDr. Gary Schwartz, and Dr. Konstantin Korotkov. Deze onderzoekers noemen het door hen aangetoonde nieuwe healing spectrum “The Reconnective Healing Spectrum” naar het werk van Dr. Eric Pearl en The Reconnection LLC. PureConnect werkt met de frequenties uit dit spectrum.

Science Confirms Reconnective Healing

In 2011 verscheen het werk van Dr. Konstantin Korotkov ed., Science Confirms Reconnective Healing dat aan de hand van gedurende drie jaar uitgevoerde experimenten laat zien:

dat Reconnective Healing sessies een statistisch significant positieve invloed hebben op de functionele staat, humorale activiteit, fysieke conditie en belastbaarheid voor de onderzochte groep mensen zowel direct als gedurende tien dagen na de beïnvloeding. Dit betekent langdurige effecten van Reconnective Healing en een groot belang voor de lange termijn gezondheid en welzijn van mensen.

Nieuwsgierig? Lees hier verder

Volgens Suzanne…

In de afgelopen jaren heb ik een fascinatie opgebouwd voor het hoe en waarom achter de reconnective healing frequenties, waar ik iedere dag weer zulke bijzondere ervaringen mee heb. De wetenschapper in mij roept om kennis terwijl er juist op dit vlak nog zoveel te ontdekken valt voor onderzoekers. Voor mijn eigen plezier deel ik hier mijn persoonlijke inzichten tot dusver. Weet dat onderstaande in ontwikkeling is en regelmatig ge-update wordt met nieuwe inzichten. Ik stel het zeer op prijs om onderwezen en aangevuld te worden daar waar nodig middels een bericht (alleen reacties met een goede onderbouwing en literatuurverwijzing worden serieus genomen).

Reconnective healing versus de reconnectie

De reconnective healing frequenties bestaan uit energie, licht en informatie. Wat betekent dit voor jou en mij en voor het ontvangen van een reconnective healing en een reconnectie?

Bij het ontvangen van een reconnective healing vindt er een uitwisseling van energie, licht en informatie plaats tussen jou en het universum, of in kwantumfysische termen, tussen jou en het nulpuntenergieveld. Deze uitwisseling is gericht op healing. Daarbij komt volgens de website van de Reconnection LLC tijdens een persoonlijke reconnectie een herverbinding tot stand door een:

versnelde uitwisseling van energie, licht en informatie gevonden in de reconnective healing frequenties. Het is een gerichte informatie[uitwisseling] dat drie systemen verbindt: de leylijnen van de aarde, de meridianen van je lichaam, en het universele energieveld. De reconnectie is een éénmalige ervaring, dat ons opnieuw verbindt in een tijdloos intelligentiesysteem.[1]

Een reconnective healing is daarmee gericht op uitwisseling, en op het helen van lichaam, ziel en geest, terwijl de persoonlijke reconnectie gericht is op het verbinden van drie systemen.

Een levensvatbare theorie

Inmiddels is een levensvatbare wetenschappelijke theorie ontwikkeld binnen het nog grotendeels onontgonnen gebied van de kwantumfysica, die een idee geeft van hoe het lichaam informatie opslaat en hanteert. Deze theorie stoelt op een grote hoeveelheid aan onderzoeken met verschillende vormen van geneeskunde en healing die werken op basis van energie en informatie zowel op locatie als op afstand.

Volgens, onder meer, biofysica onderzoeker Dietmar Cimbal, DVM, zijn wij mensen geen lokaal gecentreerd systeem met ons geheugen en brein binnen in ons. “Het menselijk lichaam is in feite gestructureerde informatie of in andere woorden: een energieveld.”[2]

Materie, en dus ons lichaam, is gebundelde energie waarbij onze organen, gedachten en emoties allemaal een energieveld uitstralen en trillen op hun eigen specifieke frequenties. Ons brein bestaat energetisch dus ook buiten ons om, net als onze organen, ziekten enzovoorts.

De Oosterse geneeskunde gaat hier trouwens al eeuwen van uit. Een laagdrempelige ervaring is deze introductie in meditatie van Sri Sri Ravi Shankar waarin het lichaam vergeleken wordt met het lontje van een kaars en de mind met de vlam er omheen.

Dit geeft een grote hoeveelheid mogelijkheden voor de kracht van intentie, zo zegt Dr. Joe Dispenza. Gerichte intentie bewerkstelligt nieuwe hersenverbindingen die genezing genereren.[3] Ook omgevingsfactoren krijgen een veel grotere invloed toebedeeld op het floreren en de ontwikkeling van onze lichaamscellen dan eerder gedacht, zo stelt Dr. Bruce Lipton.[4]

Bovendien, zo zegt onderzoek van onder meer Dr. Fritz Albert Popp et al., bestaat ons lichaam uit subatomaire deeltjes die fotonen genoemd worden. Fotonen zijn een specifieke vorm van electro-magnetische straling, ofwel: licht. Onze lichamen stralen dus licht uit op verschillende frequenties. Onderzoek van Dr. Gary Schwartz, wijst bijvoorbeeld uit dat wanneer je een sperzieboon doormidden snijdt terwijl de fotonen van die boon worden gemeten, en je haalt een helft weg, deze helft qua licht gewoon blijft bestaan. Lynne McTaggart vertaalt wat gebeurt als volgt: “Het licht van het boontje blijft communiceren met de energetische voetafdruk van het geamputeerde deel”.[5]

Schwartz fotografeerde voor zijn onderzoek ook het licht dat uit handen van healers kwam, onder meer de handen van Dr. Eric Pearl (zie illustratie), en stelt vast, mede op basis van studies van Popp en Hammeroff, dat: “Als gedachten als trillingsfrequenties worden gegenereerd, is geneesintentie hoog-coherent licht.”[6]

Het veld om ons heen, of je nu het energieveld meet of het lichtveld fotografeert, wordt ook wel morfogenetisch veld ofwel lichaamsveld genoemd.

Zowel energie als licht zijn informatiedragers en kunnen grote hoeveelheden informatie bevatten. Informatie is in die zin niets anders dan specifieke patronen van energie of licht. Deze patronen zijn tot op de dag van vandaag een groot raadsel voor wetenschappers.  Zij bestaan echter binnen in ons lichaam en ook buiten ons lichaam in ons lichaamsveld.

Ziekte is, vanuit dit gezichtspunt, niets anders dan verstoorde informatie. Reconnective healing en de reconnectie zijn beiden methoden om deze verstoringen te verhelpen. Bewezen is dat er via reconnective healing coherentie ontstaat in de informatiepatronen. Dit is wat Dr. William Tiller het onstaan van balans noemt.

Voetnoten:

[1] The Reconnection LLC: http://www.thereconnection.com/about/reconnective-healingand-the-reconnection/ (Mijn vertaling vanuit het Engels). [2] The Living Matrix: https://www.youtube.com/watch?v=m9lz-0MiM6g [3] Dr. Joe Dispenza, Breaking the habit of being yourself (2013); Evolve your brain (2008); You are the PLACEBO: Making your mind matter (2014). [4] Bruce Lipton, De biologie van de overtuiging: Hoe je gedachten je leven bepalen (vijfde druk: 2013). [5] Lynne McTaggart, Het intentie-experiment: Kunnen je gedachten de wereld veranderen? (2007), 59-65, 75. [6] Lynne McTaggart, Het intentie-experiment: Kunnen je gedachten de wereld veranderen? (2007), 65.

Toegankelijke documentaires

 • The Living Matrix
 • What the bleep do we know?
 • What the bleep: Down the Rabbit Hole

Gebruikte literatuur:

 • Dispenza, Joe, Breaking the habit of being yourself. Hay House UK LTD, 2012.
 • Dispenza, Joe, Evolve your brain. Health Communications, 2008.
 • Dispenza, Joe, You are the PLACEBO: Making your mind matter. Hay House UK LTD, 2014.
 • Gerber, Richard, Trillingen als medicijn: Handboek energetische geneeskunde. Haarlem: Uitgeverij Altamira, 2007.
 • Lipton, Bruce, De biologie van de overtuiging: Hoe je gedachten je leven bepalen. Deventer: Ank-Hermes, 2005.
 • The Reconnection LLC: http://www.thereconnection.com/about/reconnective-healingand-the-reconnection/
 • McTaggart, Lynne, Het intentie-experiment: Kunnen je gedachten de wereld veranderen? Deventer: Ank-Hermes, 2007.
 • McTaggart, Lynne, The Field: The quest for the secret force of the universe. Harpercollings Publishers, 2003.
 • Pearl, Eric, De Reconnectie: Heel anderen, heel jezelf. Barchem: Uitgeverij Petiet, 2009.
 • Tiller, William and Walter E. Dibble jr., White Paper XI. An Experimental Investigation of Some Reconnective-Healing Workshops via a Unique Subtle Energy Detector. 2009 www.tiller.org

PureConnect

Kvk: 56836775
Btw: NL002054040B70

 

Contact

info@suzannelommers.com
06-36216542

 © PureConnect 2020 | Privacy |  Algemene Voorwaarden

Geef je nu op voor mijn gratis video cursus

Geef je nu op voor mijn gratis video cursus

Vul hier je naam en e-mail adres in en je krijgt direct toegang tot de cursus! 

You have Successfully Subscribed!