Privacy- en Cookie verklaring

 

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf PureConnect bedoeld.

De eenmanszaak PureConnect is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56836775, mede handelend onder de naam suzannelommers.nl.

Contactgegevens:
E-mail: info@suzannelommers.nl

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In deze privacyverklaring vind je informatie over hoe ik jouw persoonsgegevens verwerk en gebruik. Ik vind jouw privacy ongelooflijk belangrijk en respecteer deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Door gebruik te maken van mijn services en websites ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Iedere keer wanneer je gebruik maakt van mijn diensten of mijn websites www.suzannelommers.nl of www.lifeacademie.nl bezoekt draag ik er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op mijn diensten. Wees je er dus van bewust dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op mijn websites. Jouw gegeven zullen nimmer worden verstrekt en/of verkocht aan derden!

 

DE GEGEVENS DIE IK VERZAMEL

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IP-adres;
– Foto;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek, tijdens reconnective healing en coachingsessies).

 

VERWERKING VAN BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@suzannelommers.nl. Dan verwijder ik deze informatie.

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication van zowel internetdiensten als apparatuur, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@suzannelommers.nl.

 

DOEL VOOR HET GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS & BEWAARTERMIJN

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van mijn en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

a) FACTURATIE

 • Je voornaam, achternaam en adresgegevens worden gebruikt voor facturatie bij aanschaf van een dienst of product. Boekhouding en facturatie vindt plaats via Informer Online B.V.. Ik ben aangemeld bij hun beveiligde PEPPOL netwerk via waar facturen streng beveiligd worden verstuurd. Deze gegevens zal ik ten minste 7 jaar bewaren, wat de bewaartermijn voor de belastingdienst is;

b) PERSOONLIJKE COACHING/RECONNECTIVE HEALING

 • Intake formulieren voor coaching en voor reconnective healing trajecten worden zowel offline als online verwerkt en bewaard. Het coaching intake formulier bevat facturatie gegevens alsmede de toestemming om medische gegevens te verwerken indien noodzakelijk. Het reconnective healing intake formulier bevat facturatie gegevens alsmede de disclaimer waarmee jij als cliënt instemt wanneer je een reconnective healing traject aangaat. Vanwege de toestemming worden deze formulieren ten minste 15 jaar bewaard.   
 • Tijdens onze coachingsgesprekken neem ik in mijn aantekeningen dingen op die jij mij vertelt. Dit kunnen persoons- en/of medische gegevens zijn mits deze strict noodzakelijk zijn voor de voortgang van de coaching. Deze gegevens worden alleen offline verwerkt en achter slot en grendel bewaard. Na 10 jaar zal ik deze aantekeningen wissen of anonimiseren indien dit voor mijn persoonlijke leerdoeleinden wenselijk is;
 • Aantekeningen van Reconnective healing trajecten bevatten geen persoonsgegevens en zullen na 10 jaar worden gewist of anoniem bewaard indien dit voor mijn persoonlijke leerdoeleinden wenselijk is.

c) BEVEILIGING i.g.v. DEELNAME AAN PROGRAMMA’S & ONLINE AANKOPEN

 • Je voornaam, achternaam, e-mailadres en ip-adres worden gebruikt bij het doen van een bestelling in mijn shop (verwacht eind 2018) en bij het aanmaken van een account in mijn online leeromgeving (www.lifeacademie.nl). Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van een bestelling of het aanmaken van een account opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen alsmede bij het gebruik van mijn online diensten.
 • In principe heb je levenslange toegang tot de aangeschafte online programma’s (zie ook Algemene Voorwaarden). Indien je dit niet wilt, dan kun je jouw account te allen tijde zelf verwijderen via de uitschrijf link bij jouw profiel. In geval van verwijderen van jouw account bij www.lifeacademie.nl, houdt dit automatisch in dat je niet meer bij de inhoud van het door jou aangeschafte online programma kunt;

d) KLANTVRIENDELIJKE EN KLANTGERICHTE MARKETING

 • Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook advertenties. Bij het downloaden van gratis documenten via www.suzannelommers.nl word aan jou gevraagd in te stemmen met mijn privacy verklaring. Hierbij kan jij zelf aangeven op de hoogte gehouden te willen worden middels mijn nieuwsbrief.
 • Ga je akkoord dan zul je minimaal 2-wekelijks mijn nieuwsbrieven vol waardevolle tips, inspiratie, expertise en commerciële aanbiedingen ontvangen. Je kunt je te allen tijden uitschrijven voor deze mails middels de uitschrijf link onder aan de e-mail, of door persoonlijk contact met mij op te nemen via telefoon of via info@suzannelommers.nl.
 • Neem je een gratis dienst af en geef je aan de nieuwsbrieven niet te willen ontvangen, dan zullen jouw gegevens alleen opgeslagen worden voor de periode waarin je de gratis content ontvangt. Na afloop zullen jouw gegevens binnen een maand verwijderd worden.
 • Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn e-mailsysteem. Dit gaat via de servers van ActiveCampaign. De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier.

e) VEILIGE EN LIEFDEVOLLE INTERACTIE MET BLOG LEZERS OP WWW.SUZANNELOMMERS.NL

 • Op mijn website bied ik de mogelijkheid tot directe interactie tussen mij en mijn websitebezoekers over verschillende onderwerpen rondom opvoeden, moederschap, leven, zwangerschap en bevallen. Dit gebeurd middels de reactie functie onderaan de blogs.
 • Wanneer jij een reactie plaatst onder één van de blogs op www.suzannelommers.nl, dan wordt deze opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van de reactie en de door jou opgegeven naam (of pseudoniem). Daarnaast wordt ook het IP adres opgeslagen waarmee jij reageert. Dit gebeurd om veiligheidsredenen, en in geval jij illegale content of onvriendelijke content plaatst via een reactie. Het bewaren van deze persoonsgegevens is in jouw eigen belang en in dat van ons, zodat vrijspraak kan gebeuren in geval van vals gebruik van ieders gegevens. De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, behalve wanneer dit bij wet verplicht is, of ter verdediging van mijzelf.

f) WEBSITE CONTACTFORMULIEREN

 • Voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een contactformulier worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. Ik sla deze gegevens op in ActiveCampaign en zal je éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen mijn nieuwsbrief te ontvangen. Deze e-mail heeft als doel te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.

 

COOKIES 

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer jij mijn website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van mijn website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

 

TRACKING COOKIES

Ik gebruik, met jouw toestemming, sitetracking van ActiveCampaign. Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op mijn website bekijkt. Hierdoor kan ik mijn marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over sitetracking vind je hier.

Deze cookies worden ook meegestuurd met mijn nieuwsbrieven, in HTML format, om log file recording en analyse mogelijk te maken. Zo kan ik de mate van succes van mijn online marketing campagnes analyseren. Via deze tracking cookies kan ik inzien of iemand een e-mail geopend heeft, en welke links aangeklikt zijn. Dit soort persoonsgegevens worden opgeslagen en analyseer ik om zo de inhoud van mijn nieuwsbrieven beter aan te passen aan de interesses van mijn lezers. Wens je deze cookies niet, dan kun je ze uitzetten middels de link onder aan de e-mail. Je zult dan automatisch ook geen nieuwsbrieven meer van mij ontvangen. Al jouw data zullen worden verwijderd uit het systeem, tenzij je klant bij mij bent en ik deze gegevens voor de belastingdienst moet bewaren.

 

GOOGLE ANALYTICS (ANONYMIZE IP)

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met mij op.

 

SOCIAL MEDIA

Ik maakt actief gebruik van social media voor commerciële marketing en voor actieve en persoonlijke online interactie met mama’s en papa’s wereldwijd. Zo kan ik op positieve en liefdevolle wijze ouders en kinderen helpen meer te genieten van hun leven, van de begeleiding van hun kinderen op deze wereld en van het opgroeien in onze samenleving. Dit gebeurd via verschillende kanalen.

a) SOCIAL MEDIA SHARE BUTTONS OP WWW.SUZANNELOMMERS.NL

Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

b) YOU TUBE

Op mijn website heb ik elementen van YouTube geplaatst. YouTube is een internet video portaal dat gratis bekijken van video mogelijk maakt. Ook is het mogelijk om deze te reviewen en via de comments een reactie te geven. YouTube is onderdeel van You Tube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Untied States. YouTube LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States. Iedere keer wanneer jij een pagina op mijn website bezoekt, en waarin een element van YouTube is geïntegreerd, dan wordt jouw internet browser opgeroepen dat element  van YouTube automatisch te downloaden om te bekijken. Verdere informatie over YouTube vind je hier. Tijdens deze technische procedure verkrijgen YouTube en Google informatie over dat deze pagina van mijn website door jou is bezocht.

In het geval jij op dat moment ingelogd bent op YouTube, dan herkent YouTube met iedere beweging op een van onze pagina’s waar ook een YouTube video op staat, welke specifieke pagina van mijn site jij hebt bezocht. Deze data verzamelen YouTube en Google en kennen dit toe aan jouw account. YouTube en Google verkrijgen deze informatie via het YouTube element dat op mijn website staat, en verkrijgen dit alleen wanneer jij op dat moment ingelogd bent op YouTube. Dit gebeurd of je nu wel of niet op het YouTube element klikt. Wil je niet dat deze verzameling van gegevens mogelijk is, dan zul je moeten uitloggen uit YouTube voordat je mijn website bezoekt.

Meer informatie over hoe YouTube omgaat met het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens vindt je in haar privacy verklaring.

c) FACEBOOK

Ik deel gegevens, die ik verkregen heb via het aanvragen van een gratis workshop/training, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.

Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

 

LINKS

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.suzannelommers.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

JOUW RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik jouw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Ook kun je jouw gegevens wijzingen via de link onderaan mijn e-mails.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Bovendien heb je het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal jouw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt mij jouw verzoek e-mailen via info@suzannelommers.nl.

 

INDIENEN KLACHT

Ik wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat ik niet voldoe aan de privacyregelgeving zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

WIJZIGINGEN

Ik behoud mij te allen tijde het recht mijn privacy- en cookiebeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 23 mei 2018 –

 

Hoe kan ik je helpen?

Coaching
Healing

Contact

info@suzannelommers.com
06-36216542

PureConnect

Kvk: 56836775
Btw: NL002054040B70

 

 © PureConnect 2023 | Privacy |  Algemene Voorwaarden

Geef je nu op voor mijn gratis video cursus

Geef je nu op voor mijn gratis video cursus

Vul hier je naam en e-mail adres in en je krijgt direct toegang tot de cursus! 

You have Successfully Subscribed!